BHP Warszawa

Dodane: 08-03-2020 14:26
BHP Warszawa bhp-pulsar.pl

Czym zajmuje się PIP

Państwowa Inspekcja Pracy, w skrócie PIP, jest polskim organem nadzoru oraz kontroli prawa dotyczącego pracy. Państwowa Inspekcja Pracy czuwa w szczególności nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także nad przestrzeganiem przepisów, które dotyczą zatrudnienia i innej pracy za


© 2019 http://alda.bialystok.pl/